Finasta klientų dėmesiui: informacija apie fondų jungimą

Finasta[2014-07-02]

Sujungiami UAB „Finasta Asset Management“ II pakopos pensijų fondai: „Finasta Nuosaikus“ pensijų fondas prijungiamas prie „Finasta konservatyvaus investavimo“ pensijų fondo, o „Finasta subalansuotas“ pensijų fondas  prijungiamas prie„Finasta aktyvaus investavimo“ pensijų fondo.

 

Kaupusieji nuosaikiame pensijų fonde nuo 2014 m. liepos 1 d. taps Konservatyvaus pensijų fondo dalyviu, o kaupusieji subalansuoto pensijų fonde nuo 2014 m. liepos 1 d. taps Aktyvaus investavimo pensijų fondo dalyviu.

 

Jungiamų pensijų fondo dalyviai reikšmingo poveikio dėl jungimo nepatirs, nes jie ir toliau kaups pensijai savo pasirinktame Pensijų fonde tomis pačiomis sąlygomis – be pasikeitimų pensijų fondo taisyklėse, investavimo rizikoje.

Asmenims, 2014 metų liepos 1 dieną kaupusiems jungiamuose fonduose ir stebėję kaupimo rezultatus PensijosFondas.lt sistemoje, reiktų įvesti 2014 m. liepos 1 d. data fondo keitimą iš „Finasta nuosaikus“ į „Finasta konservatyvaus investavimo“, bei „Finasta subalansuotas“ į „Finasta aktyvaus investavimo“.

Keisti fondą čia: http://pensijosfondas.lt/keisti-fonda/

Šaltinis: Finasta

Finasta klientų dėmesiui: informacija apie fondų jungimą