2014 m. buvo sėkmingi kaupiantiems II pakopos pensijų fonduose

Monitoring

Tiek konservatyviai, tiek rizikingiau investuojantys Lietuvoje veikiančių II pakopos pensijų fondai (PF) 2014 metais demonstravo teigiamą grąžą, bei viršijo nuo veiklos pradžios skaičiuojamą 10 metų vidutinį metinį grąžos rodiklį. Vidutinė investicinio vieneto vertė padidėjo 7,78 %. Per 2014 metus II pakopos PF valdomų aktyvų vertė padidėjo beveik penktadaliu ir metų pabaigoje sudarė 6,44 mlrd. Lt (1,866 mlrd. Eur).

 

Konservatyvaus investavimo pensijų fondų grupės investicinių vienetų vertė per 2014 metus padidėjo vidutiniškai 4,02 % (10 m. metinis grąžos vidurkis buvo 3,12 %), mažos akcijų dalies fondų grupės – 8,20 % (4,36 %), vidutinės akcijų dalies – 7,95 % (4,37 %), akcijų pensijų fondų grupės – 9,73 % (4,51 %).

 

II pakopos PF aktyvų augimą lėmė sėkminga fondų investicinė veikla, bei naujos įmokos. Iš viso II pakopos pensijų fondų grynųjų aktyvų vertė pernai padidėjo 1,016 mlrd. Lt (294,17 mln. Eur), t. y.18,72 %, iš kurių 455,16 mln. Lt (131,82 mln. Eur) pervedė „Sodra“,  dar 78,53 mln. Lt (22,74 mln. Eur) pervedė patys kaupiantieji,  bei 94,58 mln. Lt (27,39 mln. Eur) sudarė valstybės biudžeto finansuojamos skatinamosios  įmokos.

dyerware.com

III pakopos pensijų fondų investicinių vienetų vertė 2014 m. augo vidutiniškai 7,34 %, jų valdomų grynųjų aktyvų vertė padidėjo 26,1 % – iki 164,04 mln. Lt (47,51 mln. Eur).

Šaltinis – Lietuvos bankas.

 

2014 m. buvo sėkmingi kaupiantiems II pakopos pensijų fonduose