Naudinga žinoti

pensions.sxchu_II pakopos pensijų fondas – tai ilgalaikė investicija, kurios galutinė grąža priklauso nuo tinkamo aktyvų valdymo. Jūsų pasirinkta valdymo bendrovė investicijas atlieka vadovaudamasi Jūsų pasirinktu rizikos lygmeniu, tačiau skirtingais ekonomikos pakilimo, ar nuosmukio etapais tikslinga rinktis skirtingas pensijos fondo rizikos kryptis – prieš ekonomikos pakilimus pageidautina rinktis rizikingesnes (tačiau labiau dinamiškas) rizikos kryptis, o artėjant ekonominėms krizėms, siekiant apsaugoti turimas investicijas – rinktis konservatyvias rizikos kryptis. Savalaikis rizikos krypties keitimas gali ženkliai įtakoti investicijų grąžą, o tuo pačio sukauptų investicijų dydį.

Sudarę II pakopos pensijų kaupimo sutartį, jos negalėsite nutraukti, išskyrus pirmą kartą sudarytą II pakopos pensijų kaupimo sutartį, kurią turite teisę vienašališkai nutraukti per 30 kalendorinių dienų nuo jos sudarymo, apie tai raštu pranešę pensijų kaupimo bendrovei.

Asmenims, dalyvaujantiems pensijų kaupimo sistemoje, valstybinio socialinio draudimo senatvės pensijos dydis yra proporcingai mažinamas įstatymų nustatyta tvarka. Kaupiant pensijų fonduose prisiimama investavimo rizika ir nėra garantijų, kad investicijų vertė padidės.

Institucijos, prižiūrinčios pensijų kaupimo bendrovių veiklą: http://www.lb.lt/prieziura 

Apie netinkamą pensijų kaupimo bendrovių bei joms atstovaujančių asmenų veiklą galite pranešti Lietuvos banko priežiūros tarnybai tel.: (8 5) 268 0501, 268 0502 ir  el. paštu pt@lb.lt 

PensijosFondas.lt funkcijos

Visų fondų rezultatai
vienoje vietoje

Fondų rezultatų
palyginimas

Asmeninio fondo
istorija

Geriausio fondo
rekomendacija

Fondo keitimo
naudos analizė

Galimybė sekti
geriausiai kaupiančius

Naudinga žinoti